Professionals in herstelbemiddeling bij seksueel misbruik

Stichting Triptiek

Triptiek=Drieluik

De stichting Triptiek ontleent haar naam aan het door haar ontwikkelde Drieluik model. Het Drieluik model is ontwikkeld voor de afhandeling van klachten inzake seksuele grensoverschrijding (inclusief seksueel geweld) binnen bijvoorbeeld het (pleeg)gezin, gezinsvervangende instellingen, internaten, enz. Dit model lijkt eveneens geschikt voor andere vormen van (complexe) trauma gerelateerde problematiek.

De methodiek van het Drieluik is toepasbaar wanneer er sprake is van een benadeelde/ slachtoffer en een aansprakelijk gestelde partij en partijen zich als doel hebben gesteld het geschil op een correcte, respectvolle wijze op te lossen.

Afhankelijk van de situatie en de vraag van de partijen die om herstelbemiddeling verzoeken, wordt het model toegespitst of aangepast.  Dit kan inhouden dat niet drie (1: inventarisatie, 2: bemiddeling, 3: compensatie) maar in twee stappen wordt gepoogd om tot een afhandeling te komen. De schadevergoeding maakt als dan onderdeel uit van stap 2, de schadevergoeding wordt tijdens een gemeenschappelijke bijeenkomst besproken en vastgesteld. Er kan ook in die situatie nog gekozen worden voor stap 3, voorstel voor de vergoeding door een compensatiedeskundige, of in de vorm van een bindend advies van dezelfde compensatiedeskundige.

Waarom kiezen voor een toepassing van het drieluik model?
In een juridische strijd staan partijen tegenover elkaar en is het een derde die uiteindelijk beslist. Een juridische strijd duurt vaak lang en vergt enorm veel negatieve energie en vooral heftige emoties van betrokken partijen. Dat kunnen de directe slachtoffers zelf zijn, maar ook hun naasten, overigen of nabestaanden.
De methodiek van het Drieluik model hanteert de sleutelwoorden 'erkenning' en 'genoegdoening'.

Daar waar psychisch leed is ingekapseld in een (nog te starten) juridische procedure en waar schadevergoeding daar een onderdeel van kan vormen of vormt, biedt de methodiek een afgewogen symbiose tussen de psychosociale, emotionele en juridische dimensies van de aan de orde zijnde geschillen.

Met een doorlooptijd van gemiddeld zes maanden wordt een zaak geheel afgehandeld.

Het laatste nieuws

Site by Qforma