Professionals in herstelbemiddeling bij seksueel misbruik

28 jan. 2014

Raad van Advies ingesteld

Conform de statuten van de stichting heeft het bestuur de mogelijkheid om een Raad van Advies in te stellen. Het bestuur heeft er daarbij naar gestreefd om in de Raad van Advies een zo breed mogelijke kennis en expertise te verzamelen. Het bestuur van de Stichting is erg verheugd dat een aantal prominente Nederlanders zich bereid heeft getoond in deze Raad plaats te nemen. Momenteel wordt gewerkt aan een reglement voor de Raad van Advies.

Site by Qforma