Professionals in herstelbemiddeling bij seksueel misbruik

Herstelbemiddeling / mediation

  1. Het tot stand brengen van contacten tussen melder/klager en adressant om te komen tot een passende en gewenste methodiek van de problematiek c.q. klachtbehandeling
  2. Het toepassen van een naar de aard, ernst en omvang van de klacht passende methodiek tot afdoening in emotionele zin
  3. Victim Offender Mediation
  4. Drieluikdrieluik™herstelbemiddeling
  5. Herstelsystemische gesprekken
  6. Overige vormen van mediation, herstelbemiddeling, mediation-arbitration (med-arb), collaborative mediation, groepsmediation, forensische mediation, herstelcoaching, begeleiding of advisering.

Site by Qforma