Professionals in herstelbemiddeling bij seksueel misbruik

Onderzoek

  1. Het op professionele wijze inventariseren van de aard, ernst en omvang van een melding en/of klacht(en) inzake seksuele grensoverschrijding. Hierbij gaat het om een verscheidenheid aan gedragingen die verschillen in ernst en vorm zowel vanuit gedragswetenschappelijke als juridische optiek en op grond daarvan adviseren over de te volgen werkwijze om te komen tot afdoening daarvan;
  2. Het vaststellen van de adressant bij de afhandeling van de klacht(en).
  3. Het adviseren van een daartoe passend klachtenbehandelingstraject.

Site by Qforma