Professionals in herstelbemiddeling bij seksueel misbruik

Stichting Triptiek

Stichting Triptiek is statutair gevestigd in de gemeente Tilburg. De stichting is in 2013 opgericht door Leo Klijn en Carla Goosen. Zij vormen het dagelijks bestuur van Stichting Triptiek.

Carla Goosen heeft vanaf 1976 haar basis als gedragswetenschapper gelegd bij het werk als psychotraumatherapeut in de GGZ. Sinds 1992 deed zij als gedragskundige veel onderzoek in klachtencommissies ongewenste omgangsvormen. Dat motiveerde haar om een studie rechten te doen die zij afrondde met een master arbeidsrecht en overheden. Carla Goosen heeft sinds 1999 haar mediationpraktijk op het terrein van familie, arbeid, overheden, zakelijk en herstelrecht. Carla heeft veel ervaring met psychische problematiek in conflictsituaties en is daarnaast EFT en systeemtherapeut. Zij wordt gevraagd als forensisch mediator, als collaborative professional, als gespecialiseerd mediator bij complexe problematiek en als klachtonderzoeker. Als gedragswetenschappelijk onderzoeker houdt zij zich bezig met multidisciplinaire vraagstukken waar psychologie en recht samenkomen. Carla publiceert regelmatig en is redactielid van Nederlandse Mediation. Carla Goosen is sinds 1999 Mediator NfM,  NIP, ADR,  IMI, MFAM, is coach van de collaboratieve professionals/ childspecialist en wordt vanaf 2005 als deskundige / forensisch mediator benoemd door rechtbanken en gerechtshoven. Tevens is zij seksuoloog en pedagoog NVO. In 2011 promoveerde Carla Goosen in de psychologische, pedagogische en sociale wetenschappen op een onderzoek naar de professionaliteit van de vertrouwenspersoon. Carla is deelnemer in de reviewcommissie van Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.

Leo Klijn is  werkzaam als advocaat en CEDR geregistreerd mediator gespecialiseerd in problematiek rond psychosociale arbeidsbelasting (Arbeidsomstandighedenwet) en inmiddels zeer ervaren in de behandeling van klachten op diverse terreinen. Leo Klijn heeft ruime ervaring als voorzitter van klachtencommissies, als ombudsman en als onderzoeker op het terrein van arbeidsverhoudingen en adviseert ten aanzien van bij organisaties passende klachtstructuren. 

In 1992 is hij gepromoveerd op Individueel Klachtrecht en heeft diverse publicaties op zijn naam. 

Carla en Leo werken al 25 jaar op diverse terreinen samen.

Site by Qforma