Professionals in herstelbemiddeling bij seksueel misbruik

Werkwijze

De stichting werkt met een multidisciplinair team bestaande uit juristen/advocaten, psychiaters, artsen, psychologen, traumadeskundigen, seksuologen al dan niet in combinatie met de functie van mediator en richten ons op bovengenoemde terreinen. Het team is gespecialiseerd in een alternatieve vorm van conflictafhandeling op het gecombineerde terrein van psyche en recht. De kracht van Triptiek is de brede aanpak waarbij zorg is voor de juridische, menselijke en financiële gevolgen.

Tevens kunnen gespecialiseerde vertrouwenspersonen een geheel traject begeleiden; van een eerste verkenning en opvang tot en met de nazorg. Triptiek gaat (in overleg met haar opdrachtgevers) terughoudend en zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

Site by Qforma